Szabadulj a devizahiteltől!

Pár nap van hátra a végtörlesztési igények bejelentésére. A határidő 2011. december 30. Kijelenthetjük, hogy vannak még bizonytalanságok az ügyben. Összefoglaljuk, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a jelenlegi információk alapján.

Végtörlesztés

Az 1996. évi CXII. törvény (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról) 200/B. §-a rendelkezik a teljes előtörlesztés, illetve a teljes finanszírozási összeg és maradványérték megfizetése (a továbbiakban: végtörlesztés) esetéről. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Magyar Bankszövetség képviselői között 2011. december 15-én létrejött megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) is tartalmaz rendelkezéseket a végtörlesztéssel kapcsolatban.

Lényege:
A végtörlesztés forint összegének meghatározásakor svájci frank esetén 180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, japán jen esetén 200 HUF/100 JPY árfolyam kerül alkalmazásra.

Feltételek:
Az árfolyam alkalmazására a pénzügyi intézmény abban az esetben köteles, ha
a) a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsön folyósításakor alkalmazott árfolyam az (1) bekezdésben meghatározott árfolyamnál nem volt magasabb,
b) a kölcsönszerződést a pénzügyi intézmény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény hatálybalépésének napjáig nem mondta fel,
c) a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentését a hitelfelvevő 2011. december 30. napjáig az (1) bekezdés szerinti pénzügyi intézmény részére benyújtja,
d) a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönhöz közvetlenül kapcsolódik áthidaló vagy gyűjtőszámlahitelből eredő tartozás, annak végtörlesztését a hitelfelvevő a c) pont szerinti igénybejelentéssel egyidejűleg vállalja, valamint
e) a végtörlesztés a c) pont szerinti igénybejelentés napját követő 60. napig megtörténik.

A Megállapodás szerint a végtörlesztési igény a hitelező részéről visszautasítható abban az esetben, ha a bejelentett végtörlesztési igényhez az adós legkésőbb 2012. január 30-áig nem tudja bemutatni a végtörlesztéshez elegendő összegű, más hitelintézet által kiállított kötelező érvényű hitelígérvényt, vagy a végtörlesztéshez szükséges pénzfedezet meglétét a hitelező banknál vezetett bankszámláján.

A végtörlesztés forrása
A végtörlesztés rendkívül kedvező lehetőség, azonban alapfeltétele, hogy rendelkezésre álljon a visszafizetéshez szükséges összeg egyösszegben. Ideális esetben saját erőből, megtakarítások felhasználásával célszerű teljesíteni. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, a bankok kínálnak ehhez forinthitelt, ezekről érdemes tájékozódni az egyes fiókokban. Természetesen hitelképességre szükség van.
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató munkavállalójának a végtörlesztéshez adjon vissza nem térítendő támogatásként 7 millió 500 ezer forintot meg nem haladó összeget. A Megállapodás korlátozza a lehetőséget azzal, hogy a végtörlesztéshez nyújtott vissza nem térítendő támogatást és munkáltatói kölcsönt legkésőbb 2011. december 31-ig folyósítani kell. A munkáltatói kölcsön és a vissza nem térítendő támogatás nyújtásának feltétele, hogy az a következő évek javadalmazását nem érinti (előrehozott juttatást semmilyen formában nem valósít meg).

Kapunk segítséget a végtörlesztéshez a munkáltatónktól?
Kezdeményeztük a Magyar Postánál, hogy segítsen munkavállalóinak a végtörlesztésben. Tudjuk, hogy ehhez a társaság vagyonát, árbevételét figyelembe véve óriási összegről lenne szó. A Posta válaszában jelezte, hogy önerőből nem tud segítséget adni, de a tulajdonoshoz fordult. Valószínűleg ugyanez a probléma vetődik fel mind a magán-, mind pedig a közszféra munkaadóival kapcsolatban. A legkülönbözőbb területeken dolgozók jelezték szándékukat, hogy élnének a lehetőséggel (nem reprezentatív felmérés szerint a devizahitelesek 80-90 százaléka).
Már-már lemondtunk arról, hogy munkáltatói segítséggel sikerül megszabadulni a devizahitelektől, amikor a karácsony előtti napokban a közalkalmazottak és az állami vállalatok (mint pl. a Magyar Posta) munkavállalói levelet kaptak a miniszterelnöktől, melyben felhívja figyelmüket a végtörlesztési határidő közeledtére, bíztatva mindenkit, jelezze szándékát mind a banknak, mind pedig munkáltatójának. A levél legtitokzatosabb és legizgalmasabb része ez a mondat: „Magával a kamattámogatott hitellel kapcsolatos minden további információt január hónapban tudatja Önnel munkahelyi vezetője.” Hogy ez mi lesz, azt majd meglátjuk, de hogy nehogy lemaradjunk róla, mindenkinek azt tanácsoljuk, adja le igényét mind a munkáltatójának, mind pedig hitelintézetének!

Átváltás forinthitelre

Amennyiben nem sikerülne élni a végtörlesztéssel, akkor sincs veszve minden, hiszen a Megállapodás alapján lehetőség lesz rögzített árfolyamon történő törlesztésre, melynek árfolyam különbözetből eredő veszteségei megoszlanak az adós, a bank és az állam között.

A szerződésszerűen teljesítő illetve a 90 napi késedelmet meg nem haladó késedelembe esett deviza jelzáloghitel-adósok számára 2012 végéig biztosított lesz az árfolyamvédelmi-rendszerbe való belépés lehetősége. Az árfolyamrögzítés, illetve az árfolyam-különbözetből eredő tartozások jóváírása a gyűjtőszámlán 2016 végéig lesz biztosított.

A program hatálya alatt a 180-270 CHF/HUF, a 250-340 EUR/HUF és a 2,5-3,3 JPY/HUF közötti árfolyamsávokban a deviza jelzáloghitelek törlesztésére az adós az alsó sávhatárnak megfelelő árfolyamon köteles azzal, hogy a deviza jelzáloghitel havi törlesztőrészletének az árfolyamgát feletti részéből a tőkerészt a hiteladós viseli a hatályos gyűjtőszámla-szabályok szerint. A deviza jelzáloghitel havi törlesztőrészletének az árfolyamgát feletti részéből a kamatrészre eső hányad 50%-át a pénzügyi intézmények, 50%-át a költségvetés viseli. Az elszámolásra negyedévente kerül sor mind az állami, mind a banki kamatrész vonatkozásában.

A 270 CHF/HUF, a 340 EUR/HUF, a 3,3 JPY/HUF árfolyamszintek feletti árfolyamkockázatot teljes egészében a költségvetés viseli.

A programba jelentkező deviza jelzáloghitel-adósok a rendszerből a bejelentkezés után 3 évvel jogosultak kilépni.
Bankszövetség tagjai vállalják, hogy egységes minták alapján tájékoztatják ügyfeleiket a programban való részvétel lehetőségéről.

Igyekeztünk a lehető legpontosabb információkat adni a devizahitelektől való szabadulás lehetőségeivel kapcsolatban, ennek ellenére előfordulhat, hogy nem jól értelmeztük a rendelkezésre álló forrásokat, ezért a legbiztosabb, ha mindenki bizalommal fordul a hitelt nyújtó bankhoz, ill. munkáltatójához! Köszönettel veszünk minden helyreigazítást, pontosítást, személyes tapasztalatot, amiket készséggel megosztunk, hogy minél hasznosabb segítséget tudjunk adni!

Kapcsolódó linkek és dokumentumok:
A Kormány és a Bankszövetség közötti megállapodás jegyzőkönyve
A bankoknak személyesen a bankfiókokban kell jelezni az igényt!

AttachmentSize
Végtörlesztési bejelentő, amit le kell adni a munkáltatónak129.26 KB
Gyakran Ismételt Kérdések (Gy.I.K.) és válaszok a végtörlesztéshez35.25 KB